Neej.cz > Finance > Půjčky > Než si vezmete půjčku, zjistěte si, jak je drahá. Poradíme Vám jak

Než si vezmete půjčku, zjistěte si, jak je drahá. Poradíme Vám jak


Každá půjčka je nějak úročena, aby došlo ke zhodnocení peněz věřitelů. Než si sjednáte úvěr, zajímejte se, kolik ve skutečnosti přeplatíte. Chybou je orientovat se pouze podle výše úroku. Tím správným ukazatelem je roční procentní sazba nákladů (RPSN), v níž jsou zahrnuty všechny poplatky spjaté s úvěrem.Co je to RPSN?

RPSN se skládá z poplatků za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, za převody peněžních prostředků, z první navýšené splátky (akontace) a z pojištění schopnosti splácet. Tuto hodnotu jsou povinni uvádět všichni poskytovatelé půjček a úvěrů. Výjimkou jsou půjčky do 5 000 Kč a úvěry nad 1,88 mil. Kč, u nichž se RPSN nemusí uvádět. Pokud není RPNS udaná, vzniká Vám nárok na úročení podle diskontní sazby ČNB, která je zejména u nebankovních půjček výhodnější než běžné úroky.

Výpočet RPSN

RPNS je možné spočítat podle následující rovnice:

Výpočet RPSN - vzorec
 • m = počet poskytnutých půjček
 • Ai = výše i-té poskytnuté půjčky
 • ti = doba, kdy byla i-tá půjčka poskytnuta
 • n = počet plateb
 • Bj = výše j-té platby (splátky, poplatku atd.)
 • sj = doba, kdy byl j-tý poplatek zaplacen

Praktický příklad

Paní Pavlína si sjednala dne 15.3.2021 půjčku o částce 100 000 Kč na dobu jednoho roku. Ve smluvních podmínkách je dáno, že celou splátku musí uhradit dne 15.3.2022. Výpočet RPSN je následovný:

Výpočet RPSN - příklad

Pokud by místo jednorázového splacení využila možnosti dvou stejně velkých splátek (po 55 000 Kč) po půl roce, vypočítalo by se RPSN následovně:

Výpočet RPSN - příklad


Jaké jsou hodnoty RPSN u jednotlivých typů půjček?

Každý typ půjčky má rozdílnou hodnotu RPSN. Uveďme si pro orientaci jejich přibližnou výši:

 • Bankovní půjčky – od 9 % do 18 %
 • Nebankovní půjčky – od 11 % do 25 %
 • Hypotéky – od 1,7 % do 4,8 %
 • Americké hypotéky – od 4 % do 7,6 %
 • Mikropůjčky – od 200 % až do 12 000 %

Udivilo Vás, že RPSN u mikropůjček je takto vysoké? Je to dáno charakterem půjček a nutně to nemusí znamenat, že je půjčka předražená. RPSN je roční ukazatel a o kolik úvěr přeplatíte včetně poplatků, to je přepočteno na rok. Když si půjčíte na kratší dobu než na jeden rok, tím bude hodnota RPSN vyšší.

Pokud by hodnota RPSN byla u týdenní mikropůjčky stejná jako v případě roční, např. 20 %, vyšly by poplatky na pouhých pár korun. A tato částka by nepokryla ani rizika věřitele, ani náklady. Vysoké RPSN tedy není ukazatelem nevýhodnosti mikropůjčky; rizika jsou naopak spatřována v poplatcích, v podmínkách splácení a v sankcích při opožděných splátkách.

Copyright © 2021 Marek Stanovský, všechna práva vyhrazena

Kontakt na provozovatele

O projektu NEEJ.cz

Právní doložka